Трансформаторы дроссели индуктивность Дроссели сдвоенные (common):FAT74050; FAT74082; PA0033; PA0035; PA0805.003NL; PA0806.003; PA0908; SA2467NL; ST1660NL; SWT0011NL; Трансформаторы дроссели индуктивность Трансформаторы дроссели индуктивность
           English       |  
  볺   
       
  : PIC12F629

  ( * ) '
:
* ϲ:
*  :
* E-mail:

  ( * ) '
:
* ϲ:
*  :
* E-mail:
* ʳ, .:

ֳ, . -, . , .
 

-  - Трансформаторы дроссели индуктивность - Дроссели сдвоенные (common)
  *.zip

  *.xls
10.07.24 .

FAT74050


 

384 .

:
, 90 , 2 5 (5) + 12 (3)ֳ:

  :
LF1922-601Y

 

FAT74082


 

427 .

:
, 20 , 2 5 (2), ST1320NLֳ:

  :
TCN75-5.0MOA

SIM900

SMA-003U

PIC16F876A-I/SP

FASDRH6D38-3R3N

 

PA0033


 

5 .

:
12:3 30W Vin=48v, 200kHz Vout=5v/6Aֳ:
 

PA0035


 

2 .

:
12:8 30W Vin=48v, 200kHz Vout=12v/2.5Aֳ:
 

PA0805.003NL


 

14 .

:
up to 140W 200 to 700kHz 6T/6T/4T(1T:1T:1T:1T)ֳ:
 

PA0806.003


 

4 .

:
up to 140W 200 to 700kHz 4T/4T/1T & 1Tֳ:
 

PA0908


 

30 .

:
PA09xx (200-700kHz)ֳ:
 

SA2467NL


 

5 .

:
Fly back Vin=37-57v, Vout=12v/2Aֳ:
 

ST1660NL


 

128 .

:
5.5 TinySwitch AC: 85 to 265 Vac, 2 DC outputs 6 Vdc 12 Vdc 1 DC output 12 Vdc 24 Vdc, FAEE16-6405, P409ֳ:

  :
MCP1703T-3302E/CB

PIC18F1330-I/SO

MCP79410-I/SN

SJK 32,768kHz 6K6(-40*C)

SJK 8,000MHz HC-49S(-40*C)

 

SWT0011NL


 

5 .

:
, 108 , 3x36v/3A LT3799_LT3798, 750811351 Wurth Elektronikֳ: