�������������������� FPC ������`������ ���� ������������: 0,5S-1s-Npwb; FC000222K21xxx00; FPC05006-03200; FPC05010-01200; FPC05024-03200; FPC05024-04200; FPC05029-09200; FPC05040-03200; FPC05040-04200; FPC10020-11200; �������������������� ��������������������
                 English       |  
  볺   
       
  : PIC12F629

  ( * ) '
:
* ϲ:
*  :
* E-mail:

  ( * ) '
:
* ϲ:
*  :
* E-mail:
* ʳ, .:

ֳ, . -, . , .
 

-  - �������������������� - FPC ������`������ ���� ������������
  *.zip

  *.xls
17.01.23 .

0,5S-1s-Npwb


 

85 .

:
TFT BDT-T5040 , 6 , 0,5 . H=2,00 ,ֳ:
 

FC000222K21xxx00


 

19 .

:
TFT RFF70A, 40pin, 0.5 , =22, , Gold Plated.ֳ:

  :
CNE6531xxx02

CNE5531xxx01

RFF70A-EIW-D-000

FC001105721xxx00

RFC35C1-GIW-D-000

 

FPC05006-03200


 

1349 .

:
TFT BDT-T5040 , 6 , 0,5 . H=2,00 ,ֳ:
 

FPC05010-01200


 

4 .

:
FFC FPC 0,5ֳ:
 

FPC05024-03200


 

166 .

:
24 , 0.5 .ֳ:
 

FPC05024-04200


 

5 .

:
24 , 0.5 .ֳ:
 

FPC05029-09200


 

19 .

:
29 , 0.5 . H=2.0 , , Hinge Typeֳ:
 

FPC05040-03200


 

4 .

:
TFT BDT-T5040 - , 40 , 0,5 .ֳ:
 

FPC05040-04200


 

ϳ

:
TFT BDT-T5040 - , 40 , 0,5 . H=2.0 , 

FPC10020-11200


 

ϳ

:
TFT RFC35/RFC57/RFF70, ,
  :
TC1055-3.0VCT713

MCP79410-I/SN

SJK 8,000MHz HC-49S(-40*C)

SPI-0402T-220

23LC1024-I/SN

 

 -